• kutoweza kusoma, dysorthography, dyscalculia, dysgraphia
  • Shida za umakini na athari mbaya (ADHD)
  • Shida za lugha
  • Matibabu ya magonjwa maalumkujifunza, shida zaAttenzione na maradhi ya lugha
  • Matibabu ya shida za voce
  • Matibabu ya shida za kumeza
  • Njia ya msaada kwa wazazi kwa ajili ya kudhibiti shida za tabia za watoto

Anza kuandika na bonyeza Enter ili utafute

kosa: Maudhui ni ya ulinzi !!